45 και φύγαμε

Στην εκπομπή αυτή ο Αργύρης Βλάττας επιλέγει Ρεμπέτικα, Ελαφρά,
Λαϊκά, Δημοτικά, Νησιώτικα και Έντεχνα τραγούδια
της περιόδου 1955 - 1970 από δισκάκια βινυλίου 45 στροφών.