Πρώτη Μετάδοση | Kings • Mojito

Πρώτη μετάδοση 04 Ιουλίου 2015 στο Ράδιο Μαστίχα 107.7