Πρώτη Μετάδοση | Κώστας Αγέρης • Κι αυτό το καλοκαίρι

Πρώτη μετάδοση 09 Ιουλίου 2017 στο Ράδιο Μαστίχα 107.7