Πρώτη Μετάδοση | Βασίλης Τόκας • Τα πράγματα είναι απλά

Πρώτη μετάδοση 23 Μαΐου 2015 στο Ράδιο Μαστίχα 107,7