Ταξίδι στο Αιγαίο

Στο ταξίδι αυτό ο Αργύρης Βλάττας, επιλέγει τραγούδια από τα νησιά του Αιγαίου
και τα παράλια της Μικράς Ασίας που όλοι αγαπάμε, χορεύουμε και μας συγκινούν.