Χιώτες Καλλιτέχνες…

Χιώτες Καλλιτέχνες


Στη σελίδα αυτή στόχος μας είναι, να προβληθούν οι Χιώτες Καλλιτέχνες που έχουν συμμετοχή ή ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά σαν τραγουδιστές, συνθέτες, στιχουργοί, μουσικοί ανεξάρτητα από το είδος που υπηρετούν καθώς και όσοι Χιώτες Καλλιτέχνες το επιθυμούν ανεξάρτητα δισκογραφίας.
Επιμέλεια: Αργύρης Βλάττας

Καλλιτέχνης Ενημέρωση
Blue Jeans 22/12/14
Αλέξανδρος Μπελλές 29/03/14
Αμαλία Αυγουστάκη 25/03/14
Αργύρης Μαυρίκης 25/03/14
Βαγγέλης Στρουμπάκης 25/03/14
Γιάννα Φαφαλιού 25/03/14
Γιάννης Μπουσέκας 28/03/14
Γιάννης Φακίρης 11/05/14
Γιώργος & Σταύρος Μυλωναδάκης 29/03/14
Γιώργος Περαντάκος 29/03/14
Μεννής Μεννής 11/05/14
Μιχάλης Μπαζάκας 28/03/14
Μιχάλης Στουπάκης 29/03/14
Νίκος Νικολαΐδης 05/04/14
Οπτικές Γωνίες 05/04/14
Σάκης Πιπίδης 29/03/14
Φώτης Αγγουλές 11/05/14

Για υποδείξεις, διορθώσεις, παρατηρήσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω e-mail.
ChiosFat@gmail.com