Βασίλης Καλαγκιάς

Βασίλης Καλαγκιάς

Βιογραφικό  |  Δισκογραφία  | Video Clip

Βασίλης Καλαγκιάς

Βασίλης Καλαγκιάς

Βασίλης Καλαγκιάς • Πραματευτής Βασίλης Καλαγκιάς • Μια χάρη μόνο Βασίλης Καλαγκιάς • Το αλάτι κι αγάπη Κρητούλα Λαρδά • Του νεκρού έρωτα

Βασίλης Καλαγκιάς

Βασίλης Καλαγκιάς

Βασίλης Καλαγκιάς • Στον ύπνο βλέπω μουσικές