Οπτικές Γωνίες

Οπτικές Γωνίες

Βιογραφικό  | Δισκογραφία  |  Videoclip

Πρώτη Μετάδοση | Οπτικές Γωνίες • Παράδεισος

Πρώτη Μετάδοση | Οπτικές Γωνίες • Παράδεισος

Πρώτη μετάδοση 30 Μαρτίου 2014 στο Ράδιο Μαστίχα 107.7