Γιώργος Περού – Πόσο Τυφλοί (The Blindness of Men)