Ελισσάβετ Καρατζόλη – Ένα πουλί που το έλεγαν Αργύρη