Πρώτη Μετάδοση | Οπτικές Γωνίες • Παράδεισος

Πρώτη μετάδοση 30 Μαρτίου 2014 στο Ράδιο Μαστίχα 107.7