2018_03_19 – Βασίλης Δήμας – Ο βασιλιάς του κόσμου