Χιώτες Καλλιτέχνες …στη Δισκογραφία

Αντικείμενο της σελίδας είναι η έρευνα, καταγραφή και προβολή της δισκογραφίας
των Χιωτών Καλλιτεχνών (Ποιητών • Στιχουργών • Συνθετών • Τραγουδιστών),
που έχουν γεννηθεί ή κατάγονται από την Χίο, ανεξάρτητα μουσικού είδους.
Σε ειδικές περιπτώσεις προβάλλονται καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν δισκογραφικά
με Χιώτες συναδέλφους τους.
Για υποδείξεις, διορθώσεις, παρατηρήσεις επικοινωνήστε με τον
Αργύρη Βλάττα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: avlattas@otenet.gr